TENİSTE YILLIK ANTRENMAN PLANLAMASI

2007-06-27 18:37:00

 

Yıllık antrenman periyotlamasın da planlama:

             a.Hazırlık dönemi

             b. Müsabaka dönemi

             c.Geçiş dönemi

olmak üzere üçe ayrılmalıdır. Her dönemde kendi arasında daha detaylı ve birbirine geçişli bir planlamayı öngörmektedir.

               Yıllık antrenman periyotlamasında diğer önemli bir konuda yüklenmenin dozajı ve yüklenme ile dinlenme arasındaki ilişkidir. Özellikle her dönemdeki öngörülen yüklenme yoğunluğu ile yüklenme kapsamı arasındaki orantı yıl boyunca başarımızın temel anahtarı olacaktır.

HAZIRLIK DÖNEMİ

               Yıllık antrenman periyotlamasının en önemli bölümüdür. Sporcular bu dönemde bedensel, teknik, taktik, teorik ve zihinsel olarak müsabakalara hazırlanırlar, hazırlık dönemi her spor dalına göre bazı farlılıklar gösterir.Hazırlık döneminin süreleri takım oyunlarında 2-3 ay,atletizmin bazı dallarında ve 5-6 ay sürebilir.

                     a.1.Hazırlık Dönemi

               Hazırlık döneminin başlangıcı olan 1.hazırlık devresi genel geliştirici antrenman düzenlemeleri içerir. Öncelikle genel dayanıklılık, maksimal kuvvet, sürat gibi motorik özellikler bu dönemin ilk yarısında ağırlıklı yer kaplar.Tekniği düzeltici çalışmalar genel anlamda uygulanır.Öncelikle basit ve temel teknik hareketler uygulanır.Öncelikle basit ve temel teknik hareketler uygulanır.Daha sonra kombine teknik çalışmalara geçilir.

               Özetle: bu dönemde çalışmalar genelden başlayarak spor dalına özgü biçimde basamaklamalı olarak uygulanır. Çalışmaların ağırlığını motorik özelliklerin gelişimi içermekle beraber, teknik çalışmalar ve azda olsa temel taktik çalışmalar ihmale dilmemelidir. Antrenmanların yüklenme kapsamı geniş, yüklenme yoğunluğu azdır.Müsabaka dönemine yaklaştıkça kapsam daraltılır ancak yüklenme yoğunluğu artar.Uzun süreli ve değişmeli koşular metodu, interval metod ve özellikle kuvvet çalışmalarında piramidal metod bu dönemde uygulama alanı bulur.

                Eğer müsabaka döneminde kuvvet, dayanıklılık ve sürat gibi özelliklerde düşme görülürse, ek dayanıklılık, çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık antrenmanları yapılmalıdır. Devre arasında ya da değişik nedenlerden lig müsabakaları arasında büyük zaman aralıkları varsa ,bu boşluklarda mini hazırlık periyotları uygulanır.

               Özetle: müsabaka dönemi tüm hazırlıklardan sonra sonucun alındığı dönemdir. Bu dönemde antrenör değişen şartlara göre antrenmanlarını performansı artıracak biçimde düzenleyebilmelidir.

                     b.2.Hazırlık dönemi

               Genel gücü geliştirici alıştırmalara devam edilir. Ancak artık çalışmalar kademeli olarak özel geliştirici çalışmalara aktarılır.

               Bu dönemde artık yüklenme kapsamı düşürülmeye ve yüklenme spor dalına özgü ve müsabaka koşullarında uygulanmaya başlanır. Spor adalının teknik elementleri geliştirilir. Teknik anlayış geliştirilir. Oyun sistemleri oluşturulmaya çalışılır.Bu dönemde hazırlık maçlarına yer verilir.Oyun yöntemleri geliştirilir.Müsabakalar başlamadan bir hafta önceye doğru en uygun form durumuna erişilmeye çalışılır.

MÜSABAKA DÖNEMİ

               Bu dönemde amaç: en yüksek sportif form düzeyine erişmek ve elde edilen yüksek düzeydeki güç yeteneğini korumak olmalıdır.

               Antrenmanların içeriğini daha çok teknik ve taktik alıştırmaların yüksek yoğunlukta uygulaması kapsar.Antrenmanların haftalık sayısı takımın ve sporcuların güç düzeyine bağlı olarak 5-8’i bulur.Müsabaka döneminin süresi genellikle takımın oyunlarında 6-7 aydır,yüklenme yoğunluğu dalgasal olup,müsabakaların önemine göre yoğunluk akışı düzenlenir.Psikolojik hazırlık,müsabakalarla bağlantılı olarak büyük önem taşır ve yıl boyunca devam eder.

 

GEÇİŞ  DÖNEMİ

               Yıllık antrenman periyotlarının son ve en kısa dönemi geçiş dönemidir. En fazla bir ay sürer.Amacı:

       a.Fizyolojik ve psikolojik açıdan yeniden toparlanması,

       b.Sakatlıkların tedavisi,

       c.Kazanılan becerilerin muhafaza edilmesi

               Bu dönem iki safhadan oluşur. Birinci safhada çok hafif yüklenmelerle bir sezonun yoğunluğu atılmaya çalışılır.Sporcular haftada en az iki defa kendi istediği biçimde hafif çalışma yapmalıdır.Bu çalışmalar genel alıştırmaları içermelidir.

               İkinci safhada aktif dinlenmeyi amaçlar.Bu devrede hiçbir zaman özel karakter taşıyan alıştırmalar uygulanmaz.Bireysel alıştırmalar büyük önem kazanır.Sporcular bu devrede yapacağı çalışmalarda psikolojik gerilimlerden çözülmeli ve bedensel güçünü belli bir düzeyde tutabilmelidir.Organizmanın güç yeteneği hiçbir zaman sıfıra düşmemelidir.Bu nedenle bu devrede de yüklenmeler belli bir düzeyde tutulmalıdır.Aksi taktirde bu boşluğu doldurmak hazırlık devresindeki çalışmalarda oldukça güç olacaktır.Geçiş döneminde aşağıdaki çalışma türleri yapılabilir.

       a.Küçük oyunlar ve psikolojik gerilimi çözücü çalışmalar

       b.Diğer spor çeşitleri (yüzme,tenis..gibi)

       c.Bireysel alıştırmalar,

       d.Topla teknik çalışmalar(haftada iki defa)

 

1. HAZIRLIK DÖNEMİ

2. HAZIRLIK DÖNEMİ

MÜSABAKA             GEÇİŞ

   DÖNEMİ                DÖNEMİ

 

 

%35    Genel Kondisyon

% 30     Genel Kondisyon

%5           Genel Kondisyon     % 20     ÖzelKondisyon

25

%5             Genel Kondisyon      %  20      Özel Kondisyon

25

% 10         Özel Kondisyon

10

-Organizmanın

Dinlenmesi

-Tatil

-Genel Kondisyon Çalışmaları

-Müsabaka Hatalarının Azaltılması

-Değişik Spor Dallarında Uygulama

 

% 20      Özel Kondisyon               

55

% 25   Özel    Kondisyon

            55

% 45    Teknik Çalışmalar(Özel Kondisyonla Bağlantı)

% 35       Teknik Güçlenme

% 30       Teknik Çalışmalar

% 20 Teknik Düzeltici Çalışmalar

% 10 Teknik Düzeltici Çalışmalar

%10 Kompleks Teknik Çalışmalar

%20 Kompleks Teknik Çalışmalar

% 30   Taktik (Uygulama ve Kuramsal)

% 45      Taktik Çalışmaları (Kuramsal Bilgilerde)

% 45     Taktik ve Maçlar(Kuramsal Bilgilerde)

90

% 15   Teknik Anlayışı Geliştirici Çalışmalar                             45

% 15                    Teknik Anlayışı Geliştirici   Çalışmalar                             45

% 10    Maçlar                                     

75

  

         75

0
0
0
Yorum Yaz