Fiziksel Antrenmanın Temel İlkeleri

2010-11-07 02:14:00

  ANTREMANA ADAPTASYON VE GELİŞME Bütün canlılar yaşadıkları ortama mümkün olduğunca çok uyum sağlarlar. Dış şartlar değişmediği takdirde çoğu organizma bir denge durumunda kalmaya devam eder. Hücrelerin yıkılmasını ve enerji harcamasını sağlayan katabolik işlemlerle hücreleri yenileyen ve enerji rezervlerini dolduran anabolik işlemler dengede oldukları için bu organizmalar temel olarak kısa zaman dönemleri içinde hiç değişmezler. Fiziksel antremanın temeli de bu dengeyi bozmaktır. Antreman yapmak, iskelet sistemini, kasları, bağlayıcı dokuları belli bir stres altına sokan ve enerji depolarını boşaltan kontrollü bir katabolik uyarıdır. Antremanın sonunda kişinin performansı normal seviyenin altına düşer. Antremanın sonrasındaki dinlenme sürecinde vücut bu antreman stilini kapsayan bir hayat biçimine uyum sağlamaya çalışır. Böylece antreman öncesindeki halinden daha iyi bir duruma geçer. Buna süperadaptasyon denir. Süperadaptasyon vücudun antremanın sağladığı streslere daha iyi uyum sağlaması sonucu ortaya çıkar. Antremana kimyasal olarak uyum sağlamanın içinde kimyasal reaksiyonları gerçekleştirecek daha fazla enzim ve hücresel enerji çevrimcileri , glikojen ve diğer yakıtların daha yüksek miktarlarda depolanabilmeleri ve kanda daha fazla laktik asit nötralizatörleri bulunması vardır. Kaslar hacimsel olarak büyür, tendonlar güçlenir, kan damarları büyür. Hatta sinir sistemi ve hormonal sistemimiz bile antremanın stresine uyum sağlar. ANTREMAN HACİMİ İlerleme ve gerileme katabolik ve anabolik aktivitelerin birbirlerine olan dengelerinin bir sonucudur. İkisinden biri yetersizse gelişme az olacaktır. Eğer katabolik hacim azsa antremanınız vücudunuzu süperadaptasyon sağlayacak ... Devamı