KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SPOR ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNC

2011-09-02 20:25:00

  *Ercan ZORBA    *Akan BAYRAKDAR    **Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU   *Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu **Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özet Bu araştırma, kitle iletişim araçlarının spor endüstrisi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Kitle iletişim araçlarının spor endüstrisi üzerine etkisi ikincil kaynak tarzında literatür tarama şeklinde araştırılmıştır. Gerekli bulgulara ulaşabilmek için ilk olarak uluslar arası hakemli dergilerdeki makale ve raporlar incelenmiştir. Daha sonra ebscohost, proquest, science direct, emerald ve  sport discuss veritabanları ve internet kaynakları taranmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, spor organizasyonlarını kitle iletişim araçlarının etkilemesiyle yıldan yıla gelirde artış görülmektedir. Olimpiyat oyunları ilk başlarda 1 milyon dolar gibi bir gelir sağlarken, şu anda 1 milyar dolar gibi rakamlarla ifade edilmektedir. Yine aynı şekilde dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları gibi birçok spor organizasyonunda büyük gelirlerden bahsedilmektedir. Dünyanın en zengin kulüpleri incelendiğinde, bu kulüplerin en büyük gelirlerinin, tv-yayın gelirleri, forma satışları, gsm hizmetleri şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bugün dünyada, sadece futbolda UEFA kriterlerine göre bir yılda dönen para 250 milyar dolarla ifade edilmektedir. Türkiyede 94-95 yılından itibaren naklen yayın ihalesi yapılmıştır. Yapılan bu ilk ihalede yıllık 7.2 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsedilirken, 2006 yılı itibariyle yıllık 150 milyon dolar ve 2010 yılı içerisinde yapılan naklen yayın ihalesinde 321 milyon gibi bir rakam belirlenmiştir. Sonuç olarak; medya ile tüm dünyaya nüfuz eden spor aracılığı ile ekonomik... Devamı